The Free Dict

norwegian to english

Recent Searches

krovertdøvstumNår stenger banken?navigeresom regelmed mindreviaduktbesatttraveltopptretraveltbildetekstsignalementgiftiguttrykkegroggbeherskehåpeordleggebeherskefordøyesviskegangfelthatestompsalatdressing